نتیجه هشت بازی فوتبال را پیش بینی کنید و جایزه ببرید.  امتیازدهی : پیش بینی دقیق نتیجه 10 امتیاز،پیش بینی برنده با تفاضل گل صحیح 7 امتیاز،پیش بینی برنده 5 امتیاز و پیش بینی اشتباه 2 امتیاز برای شرکننده به همراه دارد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر روی عکس بالا کلیک کنید.

بازی ” هشت بازی “، به اینگونه است که کاربران و علاقه مندان، هشت بازی فوتبال که از طرف سایت انتخاب شده را پیش بینی می کنند. نحوه ی پیش بینی به این صورت است که شرکت کنندگان نتیجه ی دقیق بازی را تا قبل از شروع هر بازی پیش بینی میکنند.

نحوه ی امتیاز دهی، بر اساس پیش بینی کاربر و نتیجه ی واقعی بازی صورت می گیرد. اگر نتیجه پیش بینی شده توسط کاربر، دقیقا نتیجه واقعی بازی باشد، کاربر از آن بازی 10 امتیاز کسب میکند؛ اگر برنده بازی را با تفاضل گل درست حدس زده باشد، شرکت کننده از آن بازی 7 امتیاز می گیرد؛ اگر تنها برنده بازی را درست حدس زده است، از آن بازی 5 امتیاز بدست می آورد و اگر نتیجه را به کل اشتباه گفته باشد 2 امتیاز از آن بازی می گیرد. از مجموع هشت بازی و 80 امتیاز ممکن، شرکت کننده ای که بیشترین امتیاز را نسبت به بقیه کسب کند برنده مسابقه است.

اگر چند شرکت کننده به طور همزمان بالاترین امتیاز را کسب کنند، جایزه به صورت مساوی بین آنها تقسیم می شود.